Dans i Karlshamn

Dans hjälper dig att hitta ett inre lugn.

Danskurser

(sidan 1 av 2 )

Dansa är ett härligt sätt att uppleva musik och rytmer med sin kropp. Det ger så mycket känsla och uttryck att förmedla till andra. En underbar värme sprids i kroppen i takt med musiken och dansstegen du tar. När publiken ger dig sina applåder och musiken och rörelsen tonar ut kan du känna energin som bubblar. Allt detta vill vi ge dig möjlighet att uppleva från 4 år och upp till vuxna, såväl killar som tjejer.

Välkommen!
Lena Torshall Dansansvarig

Barndans 4 år

Rörelsedanser och lek med bollar, ärtpåsar, rockringar mm gör att barnen övar sin balans och sin kroppsuppfattning medan de har skoj! Traditionell gympa i ring görs här på ett roligt sätt till musik och på barnens nivå, för att verkligen få igång fötterna på de små. En grupp som blir riktigt rolig och givande när barnen har blivit några år och gärna härmar de vuxnas rörelser. Om barnet behöver det kan mamma eller pappa deltaga, men helst vill vi att föräldrarna väntar utanför.

Barndans 5 år

Du lär dig grunderna från den klassiska baletten och tränar kroppens koordinationsförmåga. Isolerade rörelser och jazzteknik ingår som återkommande moment. Uppvärmningsdanser, danskombinationer och små "danser" tränas in till musik med skiftande rytmer och karaktär. Avslutningsvis stretch alternativt avslappning.

Jazzdans 6 och 7 år

Vi fortsätter att utveckla teknikerna från balett och jazz. Danser och kombinationer innehåller lite svårare steg som infogas med isolerade rörelser.

Jazzdans 8, 9, 10 och 11 år

Svårighetsgraden stiger och du lär dig att dansa i olika riktningar och med olika rörelser inom gruppen. Dansinstruktören tar ofta ett steg åt sidan för att utveckla en större egen säkerhet hos eleverna.

Jazzdans 12-13 år

Den mest avancerade gruppen av våra barngrupper där ofta "showinslag" finns med. Större vikt läggs åt scenisk gestaltning för att få en ökad säkerhet inför publik. Teknikerna fortsätter givetvis att utvecklas för att ge en större bredd i danserna.

Dans killar 7-10 år

Stilarna på dansen i grupperna varierar, för att locka killarna brukar lite coolare musik väljas. Uppvärmningsdanser, danskombinationer och små "danser" tränas in till musik med skiftande rytmer och karaktär. Avslutningsvis stretch alternativt avslappning.

Fortsätter på nästa sida.

Kontakta oss: info@lepique.se Webmaster: Sara Nilsson